Facebook advertising

Facebook advertising

Facebook advertie

Door middel van goed uitgestippelde social media beheer, zet TT-Media jouw onderneming op de kaart. Hiermee creëren we de mogelijkheid om de gewenste omzet voor je onderneming te realiseren. 

De consument is digitaler als nooit tevoren en daarom is social media inmiddels essentieel in het reiken tot de consument. Net als elders in de wereld heeft Facebook zich ook in Nederland in korte tijd gevestigd als één van de grootste social media platforms. 

Als ondernemer adverteren op social media vereist de nodige kennis en kunde. Zo heeft Facebook bijvoorbeeld legio opties met betrekking tot advertenties, die zich elk onderscheiden in drijfveer, oogmerk, normen en uitwerking. 

Terwijl TT- media zich toelegt op de klanten, kan jij je als ondernemer volledig richten op je kern activiteiten.

Facebook marketing

Adverteren op Facebook biedt mogelijkheden om met geringe financiële input toch op een efficiënte manier een grote groep mensen te bereiken. Facebook herbergt namelijk maar liefst 7,1 miljoen potentiële consumenten. 

Goedkoop adverteren

In tegenstelling tot vele andere marketing kanalen staat Facebook marketing voor billijke wijze van adverteren. Daarnaast staat Facebook tevens voor garantie van een grote reikwijdte om met je diensten belangstelling te wekken.

Nieuwsgierig publiek

Mensen zitten voornamelijk op Facebook uit weetgierigheid en omdat zij op zoek zijn naar topics die hun interesses ten uitvoer brengen. Dit gegeven trachten wij optimaal te benutten en proberen zodoende jouw pakket aan diensten op een inventieve manier en met visuele ondersteuning naar de toekomstige klanten te brengen.

Specifiek targeten

Om bovenstaande te kunnen realiseren, dienen we allereerst goed te weten om op welke groep mensen ons te richten. Wanneer een specifieke groep mensen is afgebakend, is het zaak hun eigenschappen te ontleden. Denk hierbij aan klikgedrag, belangstellingen, leeftijd, sexe en karaktereigenschappen op basis van profielgegevens. 

Klanten bereiken met advertentie:
Waar streven we eigenlijk met het adverteren naar?

je bedrijf op de kaart zetten
-Het verbreiden van de bekendheid van de website van jouw bedrijf
– Het aantal volgers van je Facebook pagina doen toenemen
– Het sneller en directer onder de aandacht kunnen brengen van doelgerichte aankondigingen zoals promoties of het mededelen van essentiële informatie. 

Voordelen van adverteren op Facebook
Een grote pluspunt van het Facebook adverteren is dat we de advertenties nauwkeurig en specifiek kunnen sturen richting het beoogde publiek. 

Hieronder zullen we enige essentiële pluspunten van het Facebook adverteren opsommen:
– Een zeer gerichte bereik richting de vooraf beoogde categorie mensen
– Jij stelt zelf vast welke doelgroep jij wilt benaderen
– Duidelijk besef van de uitwerkingen van jouw advertenties
– Gelegenheid tot wisselwerking met het publiek. 

Wat levert het op voor mijn bedrijf?

Adverteren op je Facebook-account is een zeer belangrijke en onmisbare schakel in het bereiken van de mensen en het verhogen van de populariteit van je bedrijf. Facebook geeft tevens de gelegenheid om directer in contact te staan met bestaande en toekomstige klanten. Dit creëert een oprechte band met het publiek en biedt de vooruitzichten van een trouwe groep klanten. Daarnaast heeft het directe en gerichte contact middels Facebook adverteren ook het voordeel dat targets met meer rendement worden behaald.